Go to content

Zarejestruj się

Zakładając konto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: Fundacja TechSoup z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 37 lok 3, 3a, 3b. Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie „Uczestnicy projektu >>Dane po warszawsku<<” i wykorzystywane w celu prowadzenia projektu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji dotyczących prowadzonego projektu „Dane po warszawsku” za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.) i w tym celu udostępniam swój adres e-mail.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią i akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu.