Go to content

FAQ

 

Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub za wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, także osoba małoletnia powyżej 13. roku życia oraz osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoba prawna, np. organizacja pozarządowa lub przedsiębiorstwo, z zastrzeżeniem prawa do nagród pienieżnych dla mikroprzedsiębiorstw (tj. zatrudniających poniżej 10 osób i osiągających roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekraczający 2 milionów euro). W Konkursie nie mogą uczestniczyć partie polityczne.

O harmonogramie i warunkach uczestnictwa w konkursie czytaj na stronie Zasady konkursu.

Nie, w konkursie mogą brać udział tylko projekty nowe, tzn. takie, z których dotąd nie korzystali użytkownicy.

Nagrody w wysokości 5 000 USD dla zdobywców 1, 2 i 3 miejsca oraz 4 000 PLN dla zdobywców nagrody publiczności ufundowali: Microsoft i TechSoup Global, organizacja, której europejskie biuro prowadzi Fundacja TechSoup – lider projektu „Dane po warszawsku”. Jeden wybrany projekt zostanie wyróżniony nagrodą Prezydenta m.st. Warszawy - Pakietem promocyjnym i doradczym (dowiedz się więcej o tych nagrodach). Nagrodę, na którą złożą się działania promocyjne, reklamowe i networkingowe przyzna również ITwiz (poznaj szczegóły nagrody). Nagrody od Organizatorów są przyznawane projektom w ramach ścieżki MAM POMYSŁ. Uczestnicy ścieżki BIORĘ POMYSŁ są nagradzani przez organizacje-pomysłodawców.

Nie. Finaliści otrzymają wsparcie (mentoring, konsultacje) podczas pracy nad projektami w okresie kwiecień-czerwiec, jednak nie przewidujemy wynagrodzeń dla uczestników konkursu.

Otwarte dane to takie, z których można swobodnie korzystać, przetwarzać je i udostępniać - bez żadnych ograniczeń prawnych, technicznych czy społecznych.

Dane pozostaną na platformie otwartych danych m.st. Warszawy i będą na bieżąco aktualizowane. Do zbiorów danych już udostępnionych dołączą kolejne stanowiące informację publiczną.

Dane można wykorzystać w dowolny zgodny z prawem sposób, w tym niezwiązany z konkursem "Dane po warszawsku".

Hakaton (z ang. hackathon), inaczej sprint programistyczny, to najczęściej dwudniowe spotkanie w jak najbardziej realnej przestrzeni, podczas którego osoby zgromadzone na miejscu pracując intensywnie nad swoimi projektami mogą wymieniać się doświadczeniami i uwagami z innymi. Na koniec spotkania organizuje się prezentację wyników pracy. W założeniach hakaton mobilizuje i inspiruje do pracy.